แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางเบญญาดา อ่อนน้อม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นางสาวนุชจานี กล้าลอด นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน ครูแผนกวิชาการบัญชี และนางสาวภัทรวริน บุญทา ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย