บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด เข้าแนะนำ และรับสมัครงาน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด เข้าแนะนำ และรับสมัครงาน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส.๒ เข้ารับฟังการแนะนำ และรับสมัครงาน ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยมีคณะทีมวิทยากร จากบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภค บริโภคชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้แนะนำ และรับสมัครงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานกับบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ต่อไป