ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวด วงดนตรี, เดี่ยวดนตรี,ประกวดร้องเพลง

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวด วงดนตรี, เดี่ยวดนตรี,ประกวดร้องเพลง

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวด วงดนตรี, เดี่ยวดนตรี,ประกวดร้องเพลง ตามรายละเอียดดังภาพ สมัครได้ตั่งแต่วันนี้- 13 พฤศจิกายน 2563 มาร่วมสนุกและแสดงความสามารถกันนะครับ