พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นสำหรับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นสำหรับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สำหรับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ซึ่งจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ และวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเดช วรเจริญศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประธานมูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (บ้านหนองไหล) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี