วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรม “ช่างไฟรุ่นใหม่ หัวใจไร้กรอบ”

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรม “ช่างไฟรุ่นใหม่ หัวใจไร้กรอบ”

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรม “ช่างไฟรุ่นใหม่ หัวใจไร้กรอบ” ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษา ระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายอรรถกฤต จำปา Sr.Channel Marketing และนางสาวขวัญดาว แก้วกระจ่าง Electrician Program Manage บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์ความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะอาชีพ และสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา เมื่อก้าวออกไปสู่ตลาดแรงงานต่อไป