โครงการอบรมเทคโนโลยีและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น X-MAX

โครงการอบรมเทคโนโลยีและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น X-MAX

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น X-MAX ณ ห้องโสตทัศนศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัทไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด โดยมีนายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม พัฒนาพื้นฐานด้านการศึกษา ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า การเลือกใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าด้วยตัวเอง ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการอบรมเทคโนโลยีและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฯ
#PRวทอุบลฯ