โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้บริการรับบริจาคโลหิต ในการนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความสนใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป