บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด เข้าแนะนำและรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒

บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด เข้าแนะนำและรับสมัครงานนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวส.๒ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้ารับฟังการแนะนำ และรับสมัครงาน ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งศิริชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมบุคลากร บริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล สำหรับงานอุตสาหกรรม และอาคารสูง เป็นผู้แนะนำ และรับสมัครงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ ที่สนใจจะสมัครเข้าทำงานกับบริษัท ทีเอสซี เทค เอเชีย จำกัด ต่อไป