สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมสัมมนาความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมสัมมนาความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสัมมนา “ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติกล่าวพบปะและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติกล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาและเป็นกำลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป