ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริษัทไทยปิโตรเลี่ยม เอ็นจีวี จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หจก.ตระการปิโตรเลี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร และนายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ โดยมี ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสาแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ ให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖