วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้เน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง