การประชุมแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ สุขาดี มีความสุข

การประชุมแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ สุขาดี มีความสุข

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ สุขาดี มีความสุข ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ โดยมี นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง แม่บ้าน นักการภารโรง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ การดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#สุขาดีมีความสุข
#PRวทอุบลฯ