รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งได้แก่ การแข่งขันทักษะ งานยานยนต์แก๊สโซลีน งานจักรยานยนต์ และงานซ่อมสีรถยนต์ โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุม นำนักเรียน นักศึกษาที่เข้าแข่งขันรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับสถานศึกษา ไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป