วท.อุบลฯ ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา ระดับชั้นปวส.๑ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายญาณวัฒน์ แสงสุรินทร์ นายภูผา พิลาทอง และนายจีรภัทร์ ศรีวะรมย์ นำผลงานชื่อ “ต้นเทียนพรรษา UTC ROBOT”เข้าร่วมงาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ สามารถพัฒนาได้ด้วยการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในรูปของสหวิชาไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาต่อไป