แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วท.อุบลฯร่วมงานฟังธัมมัสสวนะสามัคคี (บุญมหาสังฆทาน) ประจำปี ๒๕๖๖

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วท.อุบลฯร่วมงานฟังธัมมัสสวนะสามัคคี (บุญมหาสังฆทาน) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมงานฟังธัมมัสสวนะสามัคคี และเป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมถวายปัจจัย (บุญมหาสังฆทาน) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มี นายนิยม แสงวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง