พิธีวางศิลาฤกษ์ รงอาหาร – หอประชุม (หลังใหม่)

พิธีวางศิลาฤกษ์ รงอาหาร – หอประชุม (หลังใหม่)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอก เสาโท อาคารโรงอาหาร – หอประชุม (หลังใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร – หอประชุม (หลังใหม่) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีอาคารที่เหมาะสมต่อการรับประทานอาหารและสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ต่อไป