กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 23 ธันวาคม 2565

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗:๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติขึ้นให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษา ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงกิจกรรมกีฬาสี การเคารพในกฎกติกา และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากนี้มีคณะครู หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้แนะนำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวด Mr. & Miss Christmas 2022 และเชิญชวนให้ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดอีกด้วย