ประธาน อศจ. อุบลฯ ตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

ประธาน อศจ. อุบลฯ ตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประสิทธิ์ ภูมั่น หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เข้าตรวจความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้ารับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่อไป