การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ มอบหมายให้ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องมือ และเกณฑ์การกำกับติดตามประเมิน โดยมีนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือฯ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ๑๕ ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมมิดทาวน์กรุงเทพ