การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

การประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานด้านการศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ในการต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย