การประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

การประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชานี ทั้งนี้มีคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน