พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารเรียนใหม่ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารเรียนใหม่ แผนกวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารเรียนใหม่ แผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ อาคารเก็บอากาศยาน (HANGAR) พร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง