พิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาฝึกเตรียมอาชีพ ระบบทวิภาคี โดย บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

พิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาฝึกเตรียมอาชีพ ระบบทวิภาคี โดย บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาฝึกเตรียมอาชีพ ระบบทวิภาคี โดย บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งทางบริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้จำนวนทั้งสิ้น ๓ วิทยาลัยด้วยกัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม