ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศุกษา

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศุกษา

ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายนามผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ดังนี้

<คลิก>รายนามผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ