โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้บริการรับบริจาคโลหิต โดยมีบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความสนใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยต่อไป