วท.อุบลฯ จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ จัดประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ATD Center) โดยมี นายบัณฑิต เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป