ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า