วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ “เกษียณ เกษมสันต์ รักมั่น มุทิตา” ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๘ ท่าน ณ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวอำลาราชการต่อคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้