ผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาประจำปีการศึกษา 2565
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนรวมทั้งอันดับสำรองรายงานตัว
ในระหว่างวันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://admission.utc.ac.th เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ รายงานตัว ตามที่แนบมาในโพสต์นี้
หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าเรียน จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้
ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ลิงก์ >>>คลิก<<<