เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยได้รับเงินเดือนอัตรา 8,740 บาท ซึ่งได้กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2566 และสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2566 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้