คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK

วันที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบ Onsite ในสถานศึกษาต่อไป