วท.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม
ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายพิริยะ ข่ายกระโทก ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน พร้อมทั้งส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย