แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดทำโครงการเเนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดทำโครงการเเนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายภาสกร ศรีขาวหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดทำโครงการเเนะเเนวการศึกษาต่อสายอาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้มาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.๑ ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เเละเพื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครเข้าศึกษาต่อที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังต่อไป