ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดสอบในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔