พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน และนายเกรียงไกร สายสุพรรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยชมรมลูกเสือวิสามัญ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี (หนองไหล) ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี๒๕๖๖
#PRวทอุบลฯ