พิธีปิดและมอบรางวัลแด่นักเรียน นักศึกษา ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน

พิธีปิดและมอบรางวัลแด่นักเรียน นักศึกษา ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Accountable Manager) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลแด่นักเรียน นักศึกษา ผู้ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะช่างอากาศยาน ทั้ง ๓ รางวัล ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งได้แก่ ๑.รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ทั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน ครูผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีปิดการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน_ระดับชาติ_ครั้งที่_32
#PRวทอุบลฯ