แผนกวิชาช่างกลเข้าร่วมงาน “มุทิตาคารวะ ครูณรงค์ สุรินทร์”

แผนกวิชาช่างกลเข้าร่วมงาน “มุทิตาคารวะ ครูณรงค์ สุรินทร์”

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมงาน “มุทิตาคารวะ ครูณรงค์ สุรินทร์” ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวอำลาราชการต่อคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้