แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

โดยความร่วมมือกับบริษัท Hewlett Packard Enterprise (HPE) แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์