ประชุมคณะครูที่มีรายชื่อตาม (ร่าง)คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมคณะครูที่มีรายชื่อตาม (ร่าง)คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะครูที่มีรายชื่อตาม (ร่าง)คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายต่อไป