แผนกวิชาอิเล็กทรกนิกส์ จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของข้าราชการครู

แผนกวิชาอิเล็กทรกนิกส์ จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของข้าราชการครู

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน ๙ คน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญญัติ สมสุพรรณ นายอรุณ ทองกลม นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ และนายวัชระ ประคองพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป