งานการเงิน ขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ การรับ – จ่ายเงิน

งานการเงิน ขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ การรับ – จ่ายเงิน

ประกาศจากงานการเงิน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่รับาด ของโรคติดเชื้อ COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ การรับ – จ่ายเงิน