กิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

กิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “สงกรานต์ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในงานจัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มี นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครูอาวุโส คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง