การประชุม การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

การประชุม การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๒๓ ธันวาคม๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทโควตา โดยมีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป