วท.อุบลฯ ร่วมกับ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจัดโครงการจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วท.อุบลฯ ร่วมกับ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจัดโครงการจิตอาสา ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ (Fix it Center) แบบถาวร และคณะครูที่เกี่ยวข้อง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฮอนด้าร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำความสะอาดจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ทั้งนี้เพื่อช่วยหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้