วท.อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมทักษะช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมทักษะช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมทักษะช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน สามารถประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บได้ และสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้