การประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้เชี่ยวชาญ และครูภายใน สาขาวิชาช่างอากาศยาน

การประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้เชี่ยวชาญ และครูภายใน สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้เชี่ยวชาญ และครูภายใน สาขาวิชาช่างอากาศยาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายสุรจิตร อวยชัยสวัสดิ์ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยาน ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน และคณะครู ณ แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานของแผนกวิชาช่างอากาศยานต่อไป