รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562

ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม…เจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์