การเตรียมการรองรับการตรวจรองรับการเป็น AMTO

การเตรียมการรองรับการตรวจรองรับการเป็น AMTO

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ชี้แจงเรื่อง การเตรียมการรองรับการตรวจรองรับการเป็น AMTO (Approved Maintenance Training Organization) ตามข้อกำหนดของ CAAT ( The Civil Aviation Authority of Thailand) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยาน และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง