กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยได้เน้นย้ำเรื่องการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของการเป็นนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้มีนายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องโทษของการดื่มน้ำกระท่อมในสถานศึกษา และการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง