นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาชีพอิสระ

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาชีพอิสระ

ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาชีพอิสระ